Din portal til kommune-Norge

 
IT/IKT-Leverandører til det offentlige Norge
 
Asylsøkere og flyktninger
Visma MDS AS Visma MDS AS Datasystemer leverer IT-løsninger til disse sektorene.
 
Barnevern, Helse- og sosialstøttesystemer
ACOS as leverer fagsystemene ACOS Sosial, ACOS Barnevern og ACOS CosDoc (system for pleie, omsorg og rehabilitering). Felles for alle systemene er at de er basert på Noark-4 og dermed har forskriftsmessig saksbehandling og arkivering, i tillegg til full dekning av fagspesifikke funksjoner.
Notus Ressursplanlegging Notus leverer systemer for optimal ressursplanlegging - spesielt for pleie- og omsorgssektoren
Respons AS Respons leverer helse- og sosialstøttesystemer til kommunene og er en av de ledende innen dette fagområdet. Et utvalg kommuner : Aremark kommune, Aurland kommune, Fræna kommune, Rennesøy kommune, Stange kommune og Øygarden kommune.
Webcenter Unique ASA Leverandør av støttesystemer for helse, sosial og pleie/omsorg
 
Blinde og svaksynte
BoJo Tveter AS BoJo leverer utstyr for PCer slik at også blinde og svaksynte kan ha glede av Internett. Dette er utstyr som ikke koster all verden, og som alle kommuner burde ha tilgjengelig for denne brukergruppen.
 
Elektroniske signaturer (PKI)
eFactory AS leverer portalløsninger rettet mot offentlig sektor. Løsningene er tilrettelagt for eForvaltning og interaktiv saksbehandling på internett. Referansekunde er Ski kommune
 
Elektroniske skjemaer og integrasjon fagsystemer
eFactory AS Selskapet har utviklet et eget verktøy for å lage elektroniske skjemaer basert på ELMER-modellen. Skjemaene kan integreres med ulike fagsystemer og signeres med ulike PKI’er. Referansekunde er Ski kommune
More AS - NettForvaltning Markedets mest prisgunstige løsning. Nå klar for kommuner - pilotkommune er Herøy kommune i Møre og Romsdal
Sem & Stenersen Prokom AS Dette er markedslederen innen elektroniske skjemaer med mer enn 45 kommuner som kunder. Et utvalg referansekommuner: Oppdal, Trondheim, Sandefjord, Drammen, Askim, Molde mm
SignForm AS Stor på statlige etater, men satser også på kommuner. Referanse Tønsberg kommune
 
ERP-systemer (Økonomisystemer m/ e-Handel)
ErgoEphorma AS Agresso økonomisystem. Kommunereferanser : Oslo, Alvdal, Åmot, Trysil, Engerdal mfl
IBM Lokal Forvaltning Leverandør av Masterpiece økonomisystem
Visma MDS AS Pilotkommune er Marker kommune
Webcenter Unique ASA Uq Økonomi m/e-Handelsmoduler
 
IKT-løsninger/rådgivning for kommuner
Internet-Station - TS Procon AS Robuste selvbetjente, interaktive infokiosker/internettstasjoner med høy kvalitet til meget gunstige priser som også inkluderer full 24-timers elektronisk driftsovervåking. Idéen bak de offentlige løsningene er at dette i minst mulig grad skal håndteres av kommunens IT-avdelinger. Flere referansekommuner.
ServiceFarm Bistår ved etablering av nye IKT-løsninger i kommunene
 
Infokiosker / Internettstasjoner / Infostasjoner
Internet-Station - TS Procon AS Robuste selvbetjente, interaktive infokiosker/internettstasjoner med høy kvalitet til meget gunstige priser som også inkluderer full 24-timers elektronisk driftsovervåking. Idéen bak de offentlige løsningene er at dette i minst mulig grad skal håndteres av kommunens IT-avdelinger. Flere referansekommuner.
 
Intranett- og internettleverandører til kommuner
ACOS as leverer intra- og internettportalene IntraLink og InfoLink spesielt tilpasset kommunal og offentlig forvaltning. Har også løsninger for Servicetorget, herunder digitale skjema/datafangst, verktøy for rutinebeskrivelser koblet mot LivsIT med mer. ACOS har også innsynsløsning for automatisk publisering av offentlig informasjon fra post/sak og arkivsystemet.
CognIT AS Hvordan videreutvikle kunnskapen i din organisasjon ? CognIT leverer en "kunnskapsportal" som gir deg en enkel måte å administrere din medarbeideres kunnskap
DK Digital DK Digital er den nest største intranett/internettleverandøren til kommuner med ca 40 kommuner på kundelisten
eFactory AS Selskapet har utviklet et eget verktøy for å lage elektroniske skjemaer basert på ELMER-modellen. Skjemaene kan integreres med ulike fagsystemer og signeres med ulike PKI’er. Referansekunde er Ski kommune
Egroup Utvikler og leverer portalløsningen eWay som ble kåret til Årets Produkt 2003 av Kapital i kategorien e-business verktøy.
ErgoEphorma ePort samhandler med ErgoEhormas løsninger og er utviklet av Electric Farm. Aktuelle referansekommuner er Åmot i Hedmark, Engerdal, Trysil, Søgne, Skedsmo og Drangedal .......
Gan Media AS Gan Media leverte intranett- og internettløsningen til Årets Nettkommune 2003 - Tromsø kommune. Kundelisten teller i tillegg kommunene Lom og Skjåk.
Internet-Station - TS Procon AS. Produserer lokalportaler/distriktsportaler i samarbeid med kommunene, alternativt også i samarbeid med det lokale næringsliv. Flere referansekommuner.
TS Procon AS leverer Procon Webpublish, et enkelt system for små og mellomstore virksomheter der man enkelt kan bygge opp og videreutvikle internett- og intranettløsninger med full publiseringsfunksjon.
Systeam Norge AS Leverer markedets mest prisgunstige ASP-basert produkt SysKom. Referansekommuner er Herøy på Møre og Dovre kommune
Telenor Business Solutions AS Telenor har utviklet en kommuneportal med markedets mest omfattende verktøy. Referansekommuner : Haram, Modum, Sande og Bømlo
ViaStep AS Publiseringsløsninger/-software. Webhotell.
Webcenter Unique ASA Markedsleder intranett/internett med sin portal Central 2002. 
 
Kartløsninger for kommuner og offentlige etater
Norkart AS Fagsystemløsninger for offentlig sektor
TS Procon AS Informasjonskartet FlexiMap Servicetorg fungerer som en overordnet webløsning med full integrasjonsmulighet mot eksisterende fagsystemer. Velg selv hva som skal synes på hjemmesidene av tekniske kartforhold i kombinasjon med adressesøk og nyttig informasjon som f.eks. barnehager, skoler, forretninger, etc. Referansekommune er bl.a. Askim kommune og Ås kommune.
  
Lønns- og personalsystemer til kommuner
ACOS as leverer ACOS lønn- og personal som er et moderne system som dekker alle krav til lønns- og personalarbeid i offentlig forvaltning. Systemet er svært brukervennlig.
ErgoEphorma AS Agresso Lønns- og Personalsystem integrert med Agresso Økonomi
IBM Lokal Forvaltning NLP basert på stormaskinen på Hamar kjører i dag lønn for ca 230 kommuner.
Visma MDS AS Visma MDS samarbeider med Dal AS, som utvikler og leverer Vivaldi Lønnssystem. Referansekommune Drammen.
Webcenter Unique ASA Leverer Uq Lønns- og personalsystem
 
Post/sak og arkivløsninger
ACOS as leverer ACOS WebSak, et webbasert Noark-4 godkjent post/sak og arkivsystem. Programmet er som er svært brukervennlig og i drift i over 130 ulike organisasjoner, både kommunale og statlige.
 
Resepsjonsløsninger
TS Procon AS Løsninger for interaktiv visning av f.eks. møteromsbooking i servicetorget via TV-skjerm. Løsningen er integrerbar med de fleste planleggingssystemer, og kan også benyttes som egen "TV-informasjonskanal". Referanse er bl.a. Horten kommune. 
 
Servere, PCer, infokiosker og nettverk
Internet-Station - TS Procon AS Robuste selvbetjente, interaktive infokiosker/internettstasjoner med høy kvalitet til meget gunstige priser som også inkluderer full 24-timers elektronisk driftsovervåking. Idéen bak de offentlige løsningene er at dette i minst mulig grad skal håndteres av kommunens IT-avdelinger. Flere referansekommuner.
Network Norway AS Sveriges største PC-bygger er nå etablert i Norge og satser for fullt på kommunesektoren.
 
Støttesystemer for blinde og svaksynte
BoJo Tveter AS BoJo leverer hjelpemidler slik at blinde og svaksynte også kan dra nytte av internett nesten like bra som folk som "ser".
 
Telefoniløsninger
Bravida Bravida leverer alle typer hussentraler med tilhørende støttesystemer og vedlikeholdsavtaler
Datametrix IP-telefoni for kommuner mm
IPNett Løsninger for kommuner som ønsker et IP-basert trafikksystem
Nexans Nexans samarbeider med Alcatel og leverer hussentraler, IP-telefoni og svitsjer og annet sambandsutstyr
Rådgivningsselskapet CallIT AS CallIT hjelper din kommune med å finne den mest optimale telefoniløsningen.
TAIDE NetWork Taide Network AS er en verdensomspennende leverandør av Internett- aksess og internasjonal telefoni over satellitt.
Trio Information Systems AS Trio leverer støttesystemer for ekspedienter. Markedets mest utbredte system heter Present Parlando, som øker servicegraden for kommunens svartjeneste vesentlig.
 
 

Oppdatert 23.08.06